Fungicid za suzbijanje pepelnice na jabuci i vinovoj lozi

Primena
Topas® 100 EC je sistemični folijarni fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem koji se koristi u zasadima:

jabuke, za suzbijanje prouzrokovača pepelnice (Podosphaera leucotricha), tretiranjem prema preporuci prognozno-izveštajne službe ili najkasnije pri pojavi prvih simptoma bolesti, u koncentraciji 0,025% uz utrošak vode 600-1000 l/ha tj. 2,5 ml u 6-10 l vode na 100 m2;

vinove loze, za suzbijanje uzročnika pepelnice (Uncinula necator), tretiranjem prema preporuci prognozno-izveštajne službe ili najkasnije pri pojavi prvih simptoma bolesti u koncentraciji od 0,025% uz utrošak vode 600-1000 l/ha tj. 2,5 ml u 6-10 l vode na 100 m2.

 

Aktivna materija

Penkonazol 100 g/l

Formulacija

koncentrat za emulziju (EC)

Količina primene

0,025%

Utrošak vode

600-1000 l/ha (jabuka, vinova loza)

Karenca

21 dan za jabuku i 35 dana za vinovu lozu

Pakovanje

100ml, 1l