Primena:

USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE

VREME PRIMENE

Pšenica

0,010 + Imox (0,1%)

Tretiranje se vrši po nicanju, kada pšenica ima najmanje 3 lista, pa do pojave lista zastavičara (faze 13-39 VVSN skale)

SPEKTAR DELOVANJA
namenjen je suzbijanju širokolisnih korovskih vrsta i to:
a) dobro suzbija ( > 90%) jednogodišnje korove kao što su: zečji mak 
(Adonis aestivalis), pepeljuga srcolisna (Chenopodium hybridum), baštenska pepeljuga (Chenophodium polyspermum), tarčužak (Capsella bursa pastoris), žavornjak obični (Consolida regalis), mrtva kopriva crvena (Lamium purpureum), divlja salata (Lactuca scariola), bezmirisna kamilica (Matricaria inodora), gorušica poljska (Sinapis arvensis), mišjakinja (Stelaria media); višegodišnje korove kao što je palamida njivska (Cirsium arvense).

PREPORUKE I NAPOMENE:
primenjuje se leđnom ili traktorskom prskalicom u količini od 200 do 400 litara tečnosti po hektaru. Primena iz aviona je dozvoljena pod posebnim uslovima i to:
– površine koje se tretiraju treba da budu udaljene najmanje 500 m od naselja i poljoprivrednih objekata (farmi) i 200 m od vodozaštitnih zona i voda (vodotoka, bunara, jezera, izvorišta voda);
– brzina vetra ne sme prelaziti 2-3 m/s; rubne zone (300 – 500 m) se tretiraju sa zemlje
Fitotoksičan je za sve širokolisne useve. Ne sme se primenjivati: na useve koji su pod stresom izazvanim sušom, potopljenim zemljištem, niskim temperaturama, napadom insekta ili patogena, nedostatkom hranljivih materija i drugim faktorima koji utiču na rast useva; u pšenici u združenom usevu sa travama, detelinom i drugim leguminozama ili drugim širokolisnim usevima; ukoliko je prethodno primenjen bilo koji herbicid iz grupe sulfonilurea. Pri primeni u kombinaciji sa preparatima na bazi fluroksipir meptila voditi računa o sledećem: ne sme se primenjivati na vrlo slabo humoznim zemljištima (< 1% humusa) i u kraškim područjima zbog ispirljivosti. Ukoliko dođe do preoravanja ili propadanja useva, na tretiranim površinama se mogu sejati samo jara žita, uz prethodnu obradu zemljišta. Radi proširenja delovanja, može se mešati saherbicidima na bazi fluroksipir meptila 
(Lodin), dikambe (AgroDimark).

MBT: 1