Primena:

USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE

VREME PRIMENE

KUKURUZ

0.33 + Trend 90 (0,1%)

Kada se kukuruz nalazi u fazi od 2 do 8 listova (faze 12-18 BBCH skale)

DELOVANJE: kombinacija tri aktivne materije od kojih prva, Mezotrion pripada grupi Triketona i koji inhibira 4-hidroksifenil purivatdioksigenazu u procesu biosinteze karotenoida. Usvaja se i folijarno i korenom, a u biljci se kreće i bazipetalno i akropetalno. Ostala dva, Nikosulfuron i Rimsulfuron spadaju u grupu inhibitora acetolaktat sintetaze (ALS), sprečavajući sintezu razgranatih aminokiselina (valin,

leucin, izoleucin). Brzo se transportuju u meristemska tkiva. Usvajaju se listom i korenom i kreću naviše i naniže u biljci sprovodnim sudovima ksilema i floema.

SPEKTAR DELOVANJA

A- VIŠEGODIŠNJE USKOLISNE KOROVE: sirak divlji iz rizoma (Sorghum halepense)

B – JEDNOGODIŠNJE USKOLISNE KOROVE, kao što su: muhar sivi (Setaria glauca), sirak divlji iz semena (Sorghum halepense)

C – JEDNOGODIŠNJE ŠIROKOLISNE KOROVE, kao što su:

ambrozija (Ambrosia artemisiifolia), pepeljuga obična (Chenopodium album), tatula obična (Datura stramonium), suncokret divlji (Helianthus annus), lubeničarka njivska (Hibiscus trionum), krtolasti graor (Lathyrus tuberosus), gorušica poljska (Sinapis arvensis), pomoćnica obična (Solanum nigrum)

PREPORUKE I NAPOMENE:

delovanje tri aktivne materije u optimalnom odnosu omogućava da se jednim

tretmanom, u trenutku koji je najpovoljniji, suzbiju dominantni korovi u ukukuruzu koji utiču na smanjenje prinosa. Superiorno delovanje u malim količinama primene i obezbeđena visoka selektivnost, te je usev bezbedan. Preparat ispoljava delovanje preko lista i preko zemljišta.