Primena:

USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE

VREME PRIMENE

Krompir

2,0 – 4,0 l/ha

Posle sadnje a pre nicanja (PRE-EM)

Suncokret

2,0 – 4,0 l/ha

Posle setve a pre nicanja (PRE-EM)

DELOVANJE:

Girasolin se koristi za tretiranje zemljišta posle setve, a pre nicanja useva i korova. Selektivni herbicid, usvaja se korenom, stablom i koleoptilom. Inhibira biosintezu karotenoida.

SPEKTAR DELOVANJA:

VRSTE JEDNOGODIŠNJIH ŠIROKOLISNIH KOROVA KOJE DOBRO SUZBIJA:

štir obični (Amaranthus retroflexus), kereće grožđe (Solanum nigrum), pepeljuga (Chenopodium album), divlja paprika (Polygonum spp.), tušt (Portulaca oleracea), mišjakinja (Stellaria media), kopriva (Urtica dioica), konica obična (Galinsoga parviflora), dimnjača obična (Fumaria officinalis), teofrastova lipica (Abutilon theophrasti), mrtva kopriva ( Lamium purpureum), čestoslavica (Veronica spp.), lubeničarka (Hibiscus trionum).

PREPORUKE I NAPOMENE:

Najbolji efekat na korove postiže se mešanjem herbicida Girasolin sa preparatima Terbis i Acetohlor 900 ili Mont u zavisnosti od tipa zemljišta. U suncokretu i krompiru se može kombinovati sa herbicidom Acetohlor 900 u cilju proširenja spektra delovanja na travne korove. Na lakšim zemljištima, sa nižim sadržajem humusa (1-3%) koristi se niža doza primene, na težim, humoznijim zemljištima treba koristiti višu dozu.