Primena:

USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE

VREME PRIMENE

SOJA

0,8 – 1,3 l/ha (8 – 13 ml na 100 m2)

Tretman kada su korovi u fazi 3 do 5 listova, a najkasnije do početka cvetanja useva

SUNCOKRET

0,8 – 1,3 l/ha (8 – 13 ml na 100 m2)

Tretman kada su korovi u fazi 3 do 5 listova, a najkasnije do početka cvetanja useva

DELOVANJE

Herbicid na bazi aktivne materije Fluazifop-P-butil, pripada grupi Ariloksifenoksi

propionata. Translocira se simplastom (uključujući i floem) i akumulira u meristemskim delovima

korena i stabla. Inhibira sintezu masnih kiselina i blokira produkciju fosfolipida koji su neophodni

u izgradnji ćelijskih membrana te rast ćelija.

SPEKTAR DELOVANJA

namenjen je suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korovskih vrsta :

– jednogodišnje korovske vrste: svračice (Digitaria sanguinalis), proso

korovsko (Echninochloa crus-galli), divlji sirak iz semena (Sorghum

halepense).

– višegodišnje korovske vrste: divlji sirak iz rizoma (Sorghum halepense),

pirevina obična (Agropyrum repens), zubača obična (Cynodon dactylon).

Preporuke i napomena:

niža (0,8 l/ha) doza primene preporučuje se za suzbijanje jednogodišnjih

korovskih vrsta, a viša (1,3 l/ha) doza primene za višegodišnje korovske

vrste. Prilikom tretiranja sprečiti “zanošenje” kapi na susedne osetljivljive

uskolisne useve kao što su strna žita i kukuruz. Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno.