Primena:

USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE

VREME PRIMENE

Soja

0,160 (1,6 grama na 100 m2)

Posle setve, a pre nicanja useva

DELOVANJE:

aktivna materija pripada grupi N-fenilftalimida. Deluje na biosintezu hlorofila. Inhibida aktivnost enzima protoporfirin-oksidaze (PPO), a kao krajnja posledica dolazi do peroksidacije lipidnih membrana., odnosno ireverzibilnog narušavanja njihove strukture i funkcije. Usvajaju ga klijanci ili iznikle biljke listom

SPEKTAR DELOVANJA:

jednogodišnji širokolisni korovi:štir obični (Amaranthus retroflexus), ambrozija pelenasta (Ambrosia arteisifolia), pepeljuga obična (Chenopodium album), tatula obična (Datura stramonium), gorušica (Sinapis arvensis), pomoćnica (Solanum nigrum), čistac jednogodišnji (Stachys annua), lubeničarka njivska (Hibiscum trionum), boca obična (Xanthium strumarium).

PREPORUKE I NAPOMENA:

radi kompletiranja spektra delovanja (uskolisni I širokolisni korovi) preporuka je primena kombinacije MAX 51 (100 – 120 g/ha) + Mont 960 EC (1,2 – 1,3 l/ha).
Sprečiti zanošenje na osetljive susedne useve i zasade. Zabranjena je primena u vodozaštitnim zonama za izvorišta vode i vodosnabdevanje stanovništva. Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno.
U uslovima vlažnog (obilne padavine) i hladnog vremena posle primene herbicida MAX51 može doći do prolazne fitotoksije.