Primena:

USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE

VREME PRIMENE

STRNIŠTA

4,0 – 6,0 – 8,0 (40 – 60 – 80 ml na 100 m2)

U vreme intenzivnog porasta korova

DELOVANJE: kombinacija herbicida na bazi dve aktivne materije, prve Glifosat koji inhibira ESPS-sintazu. Ova inhibicija enzima sprečava sintezu proteina u biljci i inhibira rast biljaka. Druga komponenta, aktivna materija Dikamba, apsorbuje se lišćem i korenom i translocira. Nakuplja se u meristemskim tkivima izdanaka i korena u kojima ispoljava delovanje koje se manifestuje kao kovrdžanje listova, žućenje i nekroza. Deluje kao sintetički auksin.

NEREZIDUALNI HERBICID, SISTEMIČNOG I KONTAKTNOG DELOVANJA

SPEKTAR DELOVANJA
JEDNOGODIŠNJI I VIŠEGODIŠNJI ŠIROKOLISNI I USKOLISNI KOROVI
proso korovsko (Echinochloa crus-galli), svračica crvena (Digitaria sanguinalis), livadarka jednogodišnja (Poa annua), ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisiifolia), štir obični (Amaranthus retrofl exus), lipica teofrastova (Abutilon theophrasti) pepeljuga obična (Chenopodium album), dvornici (Polygonum spp.), krasolika jednogodišnja (Stenactis annua), boca obična (Xanthium strumarium), ljubičica poljska (Viola arvensis), pirevina obična (Agropyrum repens), hudoletnica kanadska (Erigeron canadensis), pelen crni (Artemisia vulgaris), palamida njivska (Cirsium arvense), maslačak obični (Taraxacum offi cinale), zubača obična (Cynodon dactylon), kupina obična (Rubus caesius), poponac obični (Convolvulus arvensis), divlji sirak iz rizoma (Sorghum halepense).

PREPORUKE I NAPOMENE:

Može izazvati fitotoksičnost te je potrebno sprečiti zanošenje herbicida prilikom tretiranja. Zabranjena je primena sredstva za tretiranje u vodozaštitnim zonama za izvorišta voda i vodosnabdevanje stanovništva. Primena uređajima sa zemlje uz upotrebu 200 do 400 litara vode po hektaru. Primena iz vazduhoplova nije dozvoljena.