Primena:

USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE

VREME PRIMENE

ZASADI JABUČASTOG I KOŠTIČAVOG VOĆA

4,5 (45 ml na 100 m²)

Tretiranje kada su korovske biljke visine 10 do 15 cm

DELOVANJE: aktivna materija pripada hemijskoj grupi Fosfonati. Deluje kao inhibitor sinteze glutamina, a što ima za posledicu nagomilavanje amonijum jona te inhibicije fotosinteze. Biljke ga usvajaju samo zelenim delovima, pa se translokacija dešava samo listovima, predominantno od bazalnog do gornjeg lišća. Ne deluje preko zemljišta. Prvi efekat delovanja je vidljiv nakon dva do pet dana.

SPEKTAR DELOVANJA

a) dobro suzbija (>90%) sledeće vrste: Ambrosia artemisiifoliaLactuca serriolaReseda luteaStellaria mediaPlantago minor i Stenactis annua

b) zadovoljavajuće suzbija (75%-90%) sledeće vrste: Cirsium arvenseHordeum

murinum, Sonchus oleraceus, Taraxacum o fficinale, Conyza canadensis i Sorghum halepense.

PREPORUKE I NAPOMENE:

prednost herbicida Cunami je u tome da se može upotrebiti u voćnjaku i za vreme vrućih letnjih dana jer na vrućini ne isparava. Preparat je fitotoksičan ukoliko dospe na zelene delove voćaka i čokote vinove loze. Poponac tretirati u fazi cvetanja, a travne pre cvetanja. Deluje samo na zelene delove, tako da se može koristiti već posle prve godine vegetacije, kada su stabla odrvenela. Korenovi izbojci voćaka i vinove loze mogu se uništavati bez uticaja na biljku. Tretiranja izvesti uz utrošak vode od 200-400 l/ha (2-4 l na 100 m²). Tretiranje iz vazduhoplova je dozvoljeno, osim u zasadima voća i vinove loze, pod sledećim uslovima:

– površine koje se tretiraju moraju biti udaljene najmanje 500 m od naselja i poljoprivrednih objekata (farmi) i 200 m od vodozaštitnih zona i voda;

– rubne zone (200-500 m) moraju se tretirati sa zemlje;

– brzina vetra ne sme biti veća od 2-3 m/s;

– utrošak vode je 50-100 l/ha.

Preparati na bazi iste aktivne materije registrovani su u okolnim zemljama za primenu u zasadima vinove loze (zasadi viših uzgojnih oblika), zasadima maline, kanalima za navodnjavanje i odvodnjavanje koji su u suvom stanju, na nepoljoprivrednim površinama, u usevima suncokreta, soje (u fazi zrenja tj.kada je seme crne boje) i uljane repice (u fazi zrenja, kada je 30% listova opalo) kao desikanti, i u usevu krompira za uništavanje cime krompira pre vađenja krtola.