Primena:

USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE

VREME PRIMENE

Kukuruz

3,0 – 4,0

Kukuruz u fazi 1 do 5 listova, a korovi 2 do 6 listova

Soja

3,0 – 4,0

Prva do treće troliske soje, a korovi 2 do 6 listova

DELOVANJE:

Kontaktni herbicid koga usvaja zelena masa pri čemu je slabo pokretan te je nužno da masa bude dobro pokrivena preparatom. Inhibira proces fotosinteze.

SPEKTAR DELOVANJA:

  • JEDNOGODIŠNJI ŠIROKOLISNI KOROVI:

Štir obični (Amaranthus retroflexus), vidovčica (Anagalis arvensis), pepeljuga obična (Chenopodium album), tatula (Datura stramonium), broćika-lepuša (Galium aparinae), ptičiji dvornik (Polygonum aviculare), gorušica njivska (Sinapis arvensis), pomoćnica (Solanum nigrum), čičak (Xanthium strumarium).

  • VIŠEGODIŠNJI ŠIROKOLISNI KOROVI:

Maslačak (Taraxacum officinale).

PREPORUKE I NAPOMENE:

Odličnim se pokazao u usevu soje u kombinaciji sa herbicidom Dynox u split aplikaciji Dynox (50 g/ha) + Bentamark (1,5 l/ha). Može biti fitotoksičan u kombinaciji sa organofosfornim insekticidima. Ne tretirati na temperaturama preko 25°C zbog mogućih ožegotina na lisnoj masi. Ukoliko dođe do preoravanja ili privremenog skidanja useva, na tretiranim površinama mogu se sejati strna žita, soja i lucerka.