Primena:

USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE

VREME PRIMENE

Šećerna repa

0,8 – 1,0

I tretman – šećerna repa u fazi nicanja, a korovi u fazi kotiledona do razvijena 4 lista u kombinaciji sa 1,6 – 2,0 l/ha preparata Betasana Compact

Šećerna repa

1,0

II tretman – šećerna repa formirala prvi par pravih listova, a korovi u fazi kotiledona do razvijenih 4 lista u kombinaciji sa 2,0 l/ha Betasana Compact

Šećerna repa

2,0

III tretman – šećerna repa u fazi intenzivnog rasta, a pre sklapanja redova zajedno sa 2-3 l/ha Betasana Compact

MEHANIZAM DELOVANJA:

Metix je namenjen za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u šećernoj repi sa
aplikacijama posle nicanja šećerne repe i korova. Inhibira transport elektrona u procesu fotosinteze.
Predominantno se usvaja korenom, a delimično i lisnom masom krećući se akropetalno.

SPEKTAR DELOVANJA:

  1. Jednogodišnji širokolisni korovi: štir obični (Amaranthus retroflexus ), štir bljutavi (Amaranthus blitoides ), ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisifolia ), pepeljuga obična (Chenopodium album ), pepeljuga srcolisna (Chenopodium hybridum ), tatula obična (Datura stramonium ), broćika lepuša (Galium aparine ), dimnjača obična (Fumaria officinalis ), dvornik ptičiji (Polygonum aviculare ), dvornik obični (Polygonum persicaria ), tušt obični (Portulaca oleracea ), gorušica poljska (Sinapis arvensis ), pomoćnica obična (Solanum nigrum rhoeas ), gorčika obična (Sonchus oleraceus ), mišjakinja obična (Stellaria media ).

  2. zadovoljavajuća efikasnost na palamidu njivsku (Cirsium arvense) iz semena i poponac njivski (Convolvulus arvensis) iz semena.

PREPORUKE I NAPOMENA:

preparat ne primenjivati na temperaturama iznad 25°C, na zemljištima sa manje od 1% humusa i jako humusnim zemljištima, sa više od 5% humusa. Može se mešati sa preparatima na bazi fenmedifama, desmedifama, etofumesata, triflusulfuron-metila. Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno. Utrošak vode je 200 – 400 l/ha (2 – 4 l na 100 m2 ).