Primena:

USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE

VREME PRIMENE

Kukuruz

0.8 lit/ha

Kukuruz u fazi 3 do 6 listova

Strna žita – jara

0,4 – 0,8 lit/ha

Faza 3 lista do pojave zastavičara

Strna žita – ozima

0,6 – 1,2 lit/ha

U fazi od 3 do lista zastavičara

DELOVANJE:

Lodin je herbicid koji usvaja zelena masa, kreće se naviše i naniže u biljci. Izaziva karakteristične simptome na tretiranim biljkama kao što je kovrdžanje lišća.

Spektar delovanja:

  • JEDNOGODIŠNJI ŠIROKOLISNI KOROVI: ambrozija pelanasta (Ambrosia artemisifolia ), štir (Amaranthus retroflexus ), vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus ), pepeljuga obična (Chenopodium album ), tatula (Datura stramonium ), broć (Galium aparinae ), dimnjača (Fumaria officinalis ), samonikli suncokret (Helianthus annuus ), ptičji dvornik (Polygonum aviculare ), veliki dvornik (Polygonum lapathifolium ), kereće grožđe (Solanum nigrum ), gorčika (Sonchus oleraceus ), čičak (Xantium strumarium ).
  • VIŠEGODIŠNJI ŠIROKOLISNI KOROVI: kokotkinja-vučja jabučica (Aristolochia clematitis ), poponac njivski (Convolvulus arvensis ), bokvica (Plantago major ), štavelj (Rumex crispus ), maslačak (Taraxacum officinale ), kopriva (Urtica dioica ).

PREPORUKE I NAPOMENE:

izuzetnu efikasnost na Galium aparine tj. prilepaču. Maksimalna efikasnost se postiže u kombinaciji sa herbicidima Metmark ili Cerealis. Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno. Nije fitotoksičan ako se primeni u preoručenim dozama. Ne sme se koristiti na vrlo slabo humusnim zemljištima (< 1% humusa).

MBT: 1