Primena:

USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE

VREME PRIMENE

SOJA

2,0-2,5-3,0

Posle setve, a pre nicanja useva

DELOVANJE: kombinacija dve aktivne materije, selektivnog herbicida S-Metolahlor (grupa Hloroacetarhidi) koji se usvaja korenom i izdancima i deluje na inhibiciju ćelijske deobe i Flumioksazin koji je inhibitor protoporfi rinogen-oksidaze.

SPEKTAR DELOVANJA
JEDNOGODIŠNJE ŠIROKOLISNE KOROVSKE VRSTE:
lipica teofrastova (Abutilon theophrasti), štir (Amaranthus retrofl exus), lubeničarka njivska (Hibiscus trionum), veliki dvornik (Polygonum lapathifolium), pomoćnica obična (Solanum nigrum), pepeljuga srcolisna (Chenopodium hybridum), tatula obična (Datura stramonium), proso korovsko (Echinochloa crus-galli), zeleni muhar (Setaria viridis), divlji sirak iz semena (Sorghum halepense).

PREPORUKE I NAPOMENE:
Ne sme se koristiti na izrazito lakim, peskovitim zemljištima (manje od 1% humusa), kraškim poljima i zemljištima čiji je pH manji od 5,5. U uslovima vlažnog i hladnog vremena nakon primene može doći do prolazne fototoksičnosti. Sprečiti zanošenje na susedne osetljive useve i zasade. Zabranjena je primena sredstava za zaštitu bilja u vodozaštitnim zonama za izvorišta voda i vodosnabdevanje stanovništva. Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno. Primena uz upotrebu 200 do 400 litara vode po hektaru.