Primena:

USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE

VREME PRIMENE

SUNCOKRET (SAMO u hibridima koji su tolerantni na Express 50 SX, odnosno na a. m. Tribenuron metil

0,045 (0,45 g na 100 m²) + Trend 90 (0,1%)

Jednokratna primena nakon nicanja suncokreta kada su jednogodišnji širokolisni korovi u fazi 2 do 4 lista, a višegodišnji u fazi rozete (faze 12-18 BBCH skale) Dvokratna primena (2 x 22,5 g/ha) u uslovima jake pojave ambrozije

SPEKTAR DELOVANJA:

 

Jednogodišnje širokolisne korovske vrste: štir obični (Amaranthus retroflexus), teofrastova lipica (Abutilon theophrasti), loboda obična (Atriplex patula), kukolj (Agrostemma githago), pelin (Artemisia vulgaris), prstenak (Anthemis arvensis), pepeljuga obična (Chenopodium album), tarčužak (Capsella bursa pastoris), konica obična (Galinsoga parviflora), samonikli suncokret (Helianthus annuus), gorčika (Sonchus sp.), žavornjak obični (Delphinium consolida), ljutić (Ranunculus arvensis), mrtva kopriva njivska (Lamium amplexicaule), vrapsemepoljsko (Lithospermum arvense), gorušica (Sinapis arvensis), renika obična (Lepidium draba), kamilica (Matricaria chamomila), kamilica bezmirisna (Matricaria inodora), smrduša (Bifora radians), mišjakinja (Stellaria media), oranjica obična (Sisymbrium sophia), stisnuša kravlja (Thlaspi arvense), čestoslavica (Veronca persica), boca obična (Xantium strumarium) višegodišnje širokolisne vrste: palamida njivska (Cirsium arvense), štavelj (Rumex spp.)

 

PREPORUKE I NAPOMENE:

 

Nakon primene osetljivi korovi brzo zaustavljaju rast, a drugi simptomi su vidljivi tek za nedelju-dve kasnije u vidu nekroze i laganog odumiranja biljke. Korovi koji nisu venuli, ostaju zakržljali i ne konkurišu usevu. Primena iz vazduhoplova je dozvoljena pod uslovom da su površine koje se tretiraju udaljene najmanje 500 m od naselja i poljopoprivrednih objekata (farme) i 200 m od voda (vodotoka, jezera, izvorišta reka, bunara I sl.), te da brzina vetra ne prelazi 2m/s. Ne sme se koristiti u kraškim poljima i na kosim, erozivnim površinama zbog ispirljivosti.