Zemljišni insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem

KUKURUZ, ŠEĆERNA REPA I DUVAN: za suzbijanje larvi žičara (Elateridae) u količini 15-20 kg/ha (150-200 g/100 m2).
Vreme primene: istovremeno sa setvom 1 cm ispod semena, tretiranjem u redove. Prag štetnosti za žičare je 1-3 larve po m2.
Na istom zemljištu koristi se jednom u toku godine.

Mogućnost druge primene

KOŠTIČAVO VOĆE: za suzbijanje žilogriza (Capnodis tenebrionis) ili šiljokrilca (Perotis lugubris) u količini od 20 kg/ha.
Vreme primene: u vreme sadnje. Pri sadnji novih zasada meša se sa zemljom pri zatvaranju rupa, unošenjem u zemlju do 10 cm dubine i širine prečnika 1 m oko voćke. U starijim zasadima unosi se u zemlju u jesen, kad lišće počne da opada. Zaštita se sastoji u tome što larve koje su se ispilile iz jaja koja su položena ispod voćaka ne mogu proći kroz kontaminiranu zemlju da bi dospele do korena.

MOGUĆNOST MEŠANJA

Zbog same formulacije preparata Saturn 7,5 GR (granule), nema potrebe za mešanjem sa drugim preparatima.

Saturn 7,5 GR je nesistemični insekticid za suzbijanje zemljišnih insekata. Aktivna materija hlorpirifos pripada grupi organofosfata, koji deluju kao inhibitori aktivnosti acetilholinesteraze centralnog nervnog sistema insekata. Preparati na bazi hlorpirifosa deluju kontaktno, digestivno i gasnom fazom. Registrovan je za folijarnu primenu i tretiranje zemljišta. Ima širok spektar delovanja. Rastvorljivost u vodi je niska i nema sposobnost usvajanja korenom biljaka.

NAPOMENA

Zemljišta sa visokim sadržajem metala i visokim pH (>8) utiču na bržu razgradnju hlorpirifosa.

NEŽELJENI EFEKTI

Preparat se ne sme primenjivati u usevima korenastog povrća, salati i povrću sa kratkom vegetacijom (mladi luk, mladi krompir). Prilikom primene treba poštovati vodozaštitne zone, tretirajući najmanje 20 m udaljeno od njih.

FITOTOKSIČNOST

Preparat nije fitotoksičan ako se primeni prema uputstvu za upotrebu.