Problemi koje možete rešiti

 • Vijušac njivski

  Herbicides Pattern Image
 • Boca obična

  Herbicides Pattern Image
 • Tatula obična

  Herbicides Pattern Image
 • Štirovi

  Amaranthus-retroflexus image
 • Ambrozija pelenasta

  ambrozija image
 • Sirak divlji

  Sorghum-halepense image
 • Muhar sivi

  Setaria-glauca image

 

 

SOJA

U usevu soje se primenjuje posle nicanja kada je soja u fenofazi od dvopera do drugog trolista, a korovi u fazi 2-4 razvijena lista.
 • Količina primene: 0,5-0,6 l/ha
 • Utrošak vode: 200-400 l/h
 • Broj tretiranja na istoj površini u toku godine: jednom
 • Karenca: 35 dana

SUNCOKRET (SAMO HIBRIDI TOLERANTNI NA IMIDAZOLINONE)

U usevu suncokreta (samo hibridi tolerantni na imidazolinone) se primenjuje:
Jednokrano, tretiranjem kada je suncokret u fazi od nicanja do 3 para razvijenih listova, a korovi u fazi 2-4 razvijenih listova;
 • Količina primene: 0,6 l/ha
Dvokratno, tretiranjem kada je suncokret u fazi od nicanja do 3 para razvijenih listova, a korovi u fazi 2-4 razvijenih listova, a drugo tretiranje 7-10 dana nakon prvog;
 • Količina primene:
-prvi tretman: 0,4 l/ha
-drugi tretman: 0,2 l/ha
 • Utrošak vode: 200-400 l/h
 • Broj tretiranja na istoj površini u toku godine: jednom u jednokratnom ili dvokratnom tretmanu
 • Karenca: obezbeđena vremenom primene za suncokret