NS 6102

FAO 610

Hibrid stabilnih prinosa
tolerantan na sušu

OPIS HIBRIDA

 • NS 6102 je najraniji hibrid grupe zrenja FAO 600.
 • Potencijal za prinos je preko 16 t/ha suvog zrna i 55 t/ha silaže.
 • Daje visoke i stabilne prinose u svim rejonima gajenja.
 • Postiže odlične rezultate u sušnim i u optimalnim uslovima proizvodnje.
 • Stablo je niže za datu grupu zrenja, sa nisko postavljenim klipom i erektofilnim listovima.
 • Klip je dugačak, cilindričnog oblika, sa 14-16 redova.
 • Zrno je žuto-narandžaste boje, tipa zubana, standardnog kvaliteta.
 • Masa 1000 zrna je oko 360 g.

PREPORUKA ZA GAJENJE

 • Može se gajiti kao osnovni usev za zrno i silažu.
 • Pogoduje mu ranija setva.
 • Daje visoke i stabilne prinose u svim ravničarskim rejonima.
 • Optimalni sklop iznosi oko 68.000 biljaka po hektaru u povoljnim uslovima, a 60.000 biljaka po hektaru u manje povoljnim uslovima.
Категорије: ,