NS 6000

FAO 600

NOV, izuzetno rodan

OPIS HIBRIDA

  • Srednje kasni hibrid.
  • U višegodišnjim testiranjima pokazao vrhunske rezultate.
  • Potencijal za prinos je preko 17 t/ha.
  • Stablo visine oko 270 cm, elastično, tolerantno prema poleganju, listovi uspravnog položaja.
  • Klip krupan, cilindričnog oblika, sa 18 redova zrna.
  • Zrno tipa zubana, žute boje.

PREPORUKA ZA GAJENJE

  • Može se gajiti kao osnovni usev za proizvodnju zrna i silaže.
  • Optimalni sklop iznosi 72.000 biljaka po hektaru u povoljnim uslovima gajenja, odnosno 68.000 biljaka po hektaru u manje povoljnim.
  • Za silažu broj biljaka po hektaru povećati za 10-15%.
Категорије: ,