NS 5010

FAO 580

Za visok prinos i odličan kvalitet silaže

OPIS HIBRIDA

  • NS 5010 je srednje kasni hibrid.
  • Stablo je visoko, elastično, ne poleže, visine i preko 280 cm.
  • Potencijal za prinos je preko 15 t/ha suvog zrna i 75 t/ha silaže.
  • Klip je dugačak, cilindričnog oblika, krupan, sa 16 redova zrna.
  • Zrno je tipa zubana, žuto-narandžaste boje, mase 1000 zrna iznad 400 g.

PREPORUKA ZA GAJENJE

  • Može se gajiti kao osnovni usev za zrno i silažu.
  • Pogodan za gajenje u svim ravničarskim rejonima.
  • Optimalni sklop u povoljnim uslovima gajenja iznosi oko 62.000 biljaka po hektaru, u prosečnim 59.500 biljaka po hektaru i u manje povoljnim 57.000 biljaka po hektaru.
  • Za silažu broj biljaka po hektaru povećati za 15-20%.