NS 4000

FAO 450

NOV, visokoprinosan

OPIS HIBRIDA

  • Srednje rani hibrid.
  • Izuzetna adaptabilnost i stabilnost prinosa.
  • Potencijal za prinos zrna je preko 16 t/ha.
  • Stablo čvrsto, visine oko 260 cm, tolerantno prema poleganju, listovi uspravnog položaja.
  • Klip cilindričnog oblika, sa 18 redova zrna.
  • Zrno tipa zubana, žute boje.

PREPORUKA ZA GAJENJE

  • Može se gajiti kao osnovni usev za proizvodnju zrna i silaže ili postrni usev za proizvodnju silaže.
  • Optimalni sklop iznosi 75.000 biljaka po hektaru u povoljnim uslovima gajenja, odnosno 70.000 biljaka po hektaru u manje povoljnim.
  • Za silažu broj biljaka po hektaru povećati za 10-15%.
Категорије: ,