NS 640

FAO 660

Tradicija i sigurnost u proizvodnji
Najprodavaniji domaći hibrid

OPIS HIBRIDA

 • NS 640 je srednje kasni hibrid, najrasprostranjeniji hibrid u poslednjoj deceniji.
 • Potencijal rodnosti je preko 15 t/ha suvog zrna i 60 t/ha silaže.
 • Dobro podnosi sušu.
 • Stablo je visoko, elastično, čvrsto, otporno prema poleganju i lomu.
 • Klip je dugačak, cilindričnog oblika, sa 14-16 redova zrna.
 • Zrno je tipa zubana žuto-narandžaste boje, mase 1000 zrna iznad 400 g.

PREPORUKA ZA GAJENJE

 • Može se gajiti kao osnovni usev za zrno i silažu.
 • Pogoduje mu ranija setva.
 • Daje stabilne prinose u svim ravničarskim rejonima.
 • Optimalni sklop je oko 62.000 biljaka po hektaru u povoljnim uslovima, a 57.000 biljaka po hektaru u manje povoljnim uslovima.
 • Za silažu broj biljaka povećati za 5.000-10.000 po hektaru.
Категорије: ,