NS 6010

FAO 690

Hibrid rekordnih prinosa za bolje uslove gajenja

OPIS HIBRIDA

 • NS 6010 je srednje kasni hibrid za intezivne uslove proizvodnje.
 • Rekorder po prinosu od preko 16 t/ha zrna i 80 t/ha silaže.
 • Preporučuje se za proizvodnju zrna i silaže.
 • Stablo je robusno, visine oko 275 cm.
 • Klip je cilindričan, sa 16 redova zrna.
 • Zrno je tipa zubana, izrazito duboko, žute boje.
 • Masa 1000 zrna iznosi oko 400 g.

PREPORUKA ZA GAJENJE

 • Može se gajiti kao osnovni usev za zrno i silažu.
 • Preporučuje se za sve ravničarske rejone uz intezivnu agrotehniku.
 • Optimalni sklop je oko 65.000 biljaka po hektaru u povoljnim uslovima, a 57.000 biljaka po hektaru u manje povoljnim.
 • Za silažu broj biljaka povećati za 5.000-10.000.