NS 4051

FAO 420

Rani, prinosan i tolerantan na sušu

OPIS HIBRIDA

  • U ogledima sortne komisije, u konkurenciji tridesetak hibrida iste grupe zrenja, imao je najnižu vlagu u zrnu. Istovremeno, po performans indeksu bio je u vrhu liste ispitivanih hibrida.
  • Potencijal za prinos je preko 15 t/ha suvog zrna i 50 t/ha silaže.
  • Stabljika je robusna i čvrsta visine 250-270 cm.
  • Klip je dugačak, valjkastog oblika, sa 16-18 redova zrna.
  • Zrno je tipa zubana žuto-narandžaste boje.
  • Masa 1000 zrna je oko 370 g.

PREPORUKA ZA GAJENJE

  • Može se gajiti kao osnovni usev (za zrno i silažu) i kao postrni usev za silažu.
  • Dobar je predusev za pšenicu.
  • Optimalni sklop je oko 72.000 biljaka po hektaru u povoljnim uslovima, a 65.000 biljaka po hektaru u manje povoljnim uslovima.
  • Za silažu broj biljaka po hektaru povećati za 5.000-10.000.
Категорије: ,