NS 3022

FAO 360

Rani i prinosan

OPIS HIBRIDA

 • NS 3022 je srednje rani hibrid nove generacije.
 • U dvogodišnjim testiranjima u ogledima sortne komisije imao je 17,9% viši prinos zrna od standarda i 1,1% nižu vlagu od standarda.
 • Potencijal rodnosti je 15 t/ha suvog zrna.
 • Stabljika je robusna i čvrsta, visine oko 250 cm.
 • Klip je dugačak, valjkastog do blago konusnog oblika, sa 14-16 redova zrna.
 • Zrno je tipa zubana, žuto-narandžaste boje.
 • Masa 1000 zrna je 350-380 g.

PREPORUKA ZA GAJENJE

 • Može se gajiti kao osnovni usev (za zrno i silažu) i kao postrni usev za silažu.
 • Dobar je predusev za pšenicu.
 • Optimalni sklop je oko 75.000 biljaka po hektaru u povoljnim uslovima, a 65.000 biljaka po hektaru u manje povoljnim uslovima.
 • Za silažu broj biljaka po hektaru povećati za 5.000-10.000.
Категорије: ,