NS 5072

FAO 580

Visok i stabilan prinos

OPIS HIBRIDA

  • Nov srednje kasni hibrid, grupe zrenja FAO 580.
  • Za kombajniranje u zrnu / berbu u klipu.
  • Stablo nisko sa nisko postavljenim klipom i erektofilnim listovima.
  • Stay green tip hibrida. Visoka tolerantnost na sušu.
  • U povoljnim uslovima proizvodnje, prinosi suvog zrna su preko 16 t/ha.
  • Klip je blago konusnog oblika, sa 14-16 redova zrna.
  • Zrno je u tipu zubana, žute boje.

PREPORUKA ZA GAJENJE

  • Može se gajiti kao osnovni usev za zrno i silažu.
  • Optimalni sklop je oko 68.000 biljaka po hektaru u povoljnim, a 60.000 biljaka u manje povoljnim uslovima proizvodnje.
  • Za silažu, broj biljaka po hektaru povećati za 5.000-10.000.
Категорије: ,