NS 205

FAO 260

Za rano, suvo zrno i postrnu setvu

OPIS HIBRIDA

 • NS 205 je hibrid kratke vegetacije.
 • Potencijal za prinos suvog zrna je do 12 t/ha.
 • Dobro podnosi sušu.
 • Tolerantan je prema glavnim prouzrokovačima bolesti kukuruza.
 • Stablo je visine oko 220 cm, otporno prema poleganju i lomu.
 • Klip je cilindričnog oblika, sa 16-18 redova zrna, žuto-narandžaste boje.
 • Zrno je tipa zubana, standardnog kvaliteta.
 • Masa 1000 zrna je oko 300 g.
 • Brzo gubi vlagu iz zrna nakon fiziološke zrelosti.

PREPORUKA ZA GAJENJE

 • Može se gajiti kao glavni i kao postrni usev.
 • Dobar je predusev za pšenicu.
 • Optimalan sklop je oko 80.000 biljaka po hektaru u regionima sa povoljnim uslovima za proizvodnju, odnosno 65.000 biljaka po hektaru u manje povoljnim uslovima.
Категорије: ,