NS 3023

FAO 390

Izuzetan potencijal za prinos

OPIS HIBRIDA

  • NS 3023 je nov srednje rani hibrid grupe zrenja FAO 390.
  • U višegodišnjim testiranjima pokazao je odlične rezultate što ga čini veoma stabilnim hibridom.
  • Potencijal za prinos zrna je preko 16 t/ha.
  • Karakteriše ga brzo otpuštanje vlage iz zrna nakon postizanja fiziološke zrelosti.
  • Stablo je visine oko 270 cm, elastično i tolerantno prema poleganju.
  • Klip je dugačak, cilindričnog oblika, sa 16 redova zrna.
  • Zrno je tipa zubana, žute boje.

PREPORUKA ZA GAJENJE

  • Može se gajiti kao osnovni usev u redovnoj setvi za proizvodnju zrna i silaže i kao postrni usev za proizvodnju silaže.
  • Optimalni sklop iznosi 75.000 biljaka po hektaru u povoljnim uslovima, a 65.000 biljaka po hektaru u manje povoljnim uslovima gajenja.
  • Za silažu broj biljaka po hektaru povećati za 5.000-10.000.
Категорије: ,