NS 4024

FAO 400

Visok prinos, niska vlaga

OPIS HIBRIDA

  • Nov srednje rani hibrid, grupa zrenja FAO 400.
  • Odlična adaptabilnost i potencijal rodnosti zrna preko 15 t/ha.
  • Klip je cilindričnog oblika, sa 14 redova zrna.
  • Zrno je u tipu zubana, krupno, žuto-narandžaste boje.

PREPORUKA ZA GAJENJE

  • Može se gajiti kao osnovni usev (za zrno i silažu) i kao postrni usev za silažu.
  • Tolerantan na stres izazvan sušom.
  • Optimalni sklop oko 72.000 biljaka po hektaru u povoljnim uslovima, a 65.000 biljaka po hektaru u manje povoljnim uslovima.
Категорије: ,