NS 7020

FAO 670

Hibrid rekornih prinosa,
tolerantan prema suši

OPIS HIBRIDA

 • NS 7020 je srednje kasni hibrid, po dužini vegetacije pripada grupi zrenja FAO 670.
 • Potencijal rodnosti je do 17 t/ha suvog zrna.
 • Poseduje odličnu tolerantnost prema suši.
 • Listovi zadržavaju zelenu boju do pune zrelosti.
 • Stablo je ispod prosečne visine za svoju grupu zrenja, čvrsto, otporno prema poleganju.
 • Klip je cilindričan sa 14-16 redova zrna.
 • Zrno je izrazito krupno, tipa zubana, žute boje.
 • Masa 1000 zrna iznosi preko 420 g.

PREPORUKA ZA GAJENJE

 • Može se gajiti kao osnovni usev za zrno i silažu.
 • Pogoduje mu ranija setva.
 • Daje visoke i stabilne prinose u svim ravničarskim rejonima gajenja.
 • Pogodan je za rejone sa umerenim stresom izazvanim sušom.
 • Optimalni sklop iznosi oko 65.000 biljaka po hektaru u povoljnim uslovima, a 57.000 biljaka po hektaru u manje povoljnim uslovima.
Категорије: ,