NS 444

FAO 490

Visok kvalitet zrna i silaže

OPIS HIBRIDA

 • NS 444 je srednje rani hibrid.
 • Potencijal rodnosti je do 14 t/ha suvog zrna i 45 t/ha silaže.
 • Dobro podnosi sušu, visok kvalitet zrna i silaže.
 • NS 444 ima elastično stablo visine oko 265 cm, otporno prema poleganju i lomu.
 • Klip je konusno-cilindričnog oblika, sa 14-16 redova zrna, žuto-narandžaste boje.
 • Zrno je tipa zubana, standardnog kvaliteta.
 • Masa 1000 zrna je oko 390 g.

PREPORUKA ZA GAJENJE

 • Može se gajiti kao osnovni usev (za zrno i silažu) i kao postrni usev za silažu.
 • Dobar je predusev za pšenicu.
 • Pogodan je i za lošije uslove gajenja.
 • Optimalni sklop je oko 68.000 biljaka po hektaru u povoljnim uslovima, a 62.000 biljaka po hektaru u manje povoljnim uslovima.
 • Za silažu je potrebno dodati još 5.000-10.000 biljaka po hektaru.
Категорије: ,