NS 5051

FAO 580

Hibrid visokih i stabilnih prinosa

OPIS HIBRIDA

 • NS 5051 je srednje kasni hibrid, jedan od najrodnijih u grupi zrenja.
 • Potencijal za prinos je preko 17 t/ha suvog zrna i 60 t/ha silaže.
 • Stablo je čvrsto, visine oko 260 cm.
 • Formira klip na oko 90 cm.
 • Klip je dug, cilindričnog oblika sa 16-18 redova zrna, žute boje.
 • Zrno je tipa zubana standardnog kvaliteta.
 • Masa 1000 zrna je oko 380 g.

PREPORUKA ZA GAJENJE

 • Može se gajiti kao osnovni usev za zrno i silažu.
 • Dobar je predusev za pšenicu.
 • Preporučuje se za gajenje u svim ravničarskim rejonima.
 • Pogoduje mu intenzivna agrotehnika.
 • Optimalni sklop iznosi oko 68.000 biljaka po hektaru u povoljnim uslovima, a 62.000 biljaka po hektaru u manje povoljnim uslovima.
 • Za silažu broj biljaka po hektaru povećati za 5.000-10.000.
Категорије: ,