NS 616 b

FAO 650

Zrno bele boje

OPIS HIBRIDA

  • Novi srednje kasni hibrid bele boje zrna.
  • Grupa zrenja FAO 650.
  • Stabljika je prosečne visine za hibrid ove grupe zrenja.
  • Klip je krupan, blago konusnog do cilindričnog oblika, sa 16 redova zrna.
  • Zrno je u tipu zubana, bele boje.
  • Mlevenjem zrna dobija se brašno bele boje koje se koristi za ishranu ljudi.
  • U povoljnim uslovima proizvodnje, prinos suvog zrna je do 13 t/ha.

PREPORUKA ZA GAJENJE

  • U povoljnim uslovima proizvodnje, optimalni sklop je oko 65.000 biljaka po hektaru, a u manje povoljnim oko 60.000 biljaka po hektaru.
Категорије: ,