NS 4015

FAO 400

Proveren, stabilan prinos

OPIS HIBRIDA

  • Srednje rani hibrid, grupa zrenja FAO 400.
  • Dobro adaptiran za različite uslove gajenja.
  • Potencijal za rodnost je do 14 t/ha suvog zrna i 50 t/ha silaže.
  • Biljka prosečne visine za svoju grupu zrenja.
  • Klip je cilindričnog oblika, sa 16 redova zrna.
  • Zrno je tipa zubana, žuto-narandžaste boje.
  • Masa 1000 zrna je oko 400 g.

PREPORUKA ZA GAJENJE

  • Može se gajiti kao osnovni usev za zrno i silažu.
  • Optimalni sklop je oko 72.000 biljaka po hektaru u povoljnim, a 65.000 biljaka po hektaru u manje povoljnim uslovima proizvodnje.
  • Za silažu broj biljaka po hektaru povećati za 5.000-10.000.