Namena preparata: Fungicid za tretiranje semena suncokreta u cilju suzbijanja bele truleži, crne pegavosti i sive truleži na semenu i mladim biljaka.
Primena: Maxim 025 FS je sistemični fungicid sa sa protektivnim i kurativnim delovanjem koji se primenjuje za tretiranje semena suncokreta u procesu dorade ili pred setvu, radi suzbijanja bele truleži (Sclerotinia sclerotiorum), crne pegavosti (Alternaria spp.) i sive truleži (Botrytis cinerae) na semenu i mladim biljaka, u količini od 0,3-0,5 l na 100 kg semena suncokreta.

Preparat se primenjuje najranije tri meseca pre setve, a najkasnije pred samu setvu semena suncokreta. maxim 025 FS može se na istom semenu primeniti samo jednom, nakon čega tretirano seme mora biti posejano.

Preporuka za primenu: Tretirano seme ne koristiti za ishranu ljudi, riba, ptica i drugih domaćih ili divljih životinja. Tretirano seme ne ostavljati na površini zemlje.

Preparat se nanosi na seme pomoću aplikatora ili mešanjem sa semenom u zatvorenim uređajima za vlažno tretiranje semena (Slurry metod) čime se obezbeđuje ravnomerna pokrivenost semena. Preparat se nanosi na suvo i kalibrisano seme visokog procenta klijavosti koje nije prethodno tretirano drugim sredstvima za tretiranje semena.
Neposredno pre nanošenja na seme, preparat se može pomešati sa nekim drugim sredstvom za tretiranje semena.
Preparat se može mešati sa drugim insekticidima i fungicidima koji su formulisani kao tečne suspenzije za tretiranje semena (WS/FS/SC/CS) i koji su neutralne reakcije. Ne sme se mešati sa SL formulacijama pesticida (koncentratima za rastvor) i preparatima koji sadrže organske rastvarače (najčešće koncentrati za emulziju (EC).
Ukoliko se preparat, zbog vrste uređaja i načina primene ne može čist naneti na seme, može se prethodno pomešati sa vodom do odnosa 1:3 (200 ml preparata u 600 ml vode), i to tako što se u polovinu potrebne vode doda odmerena količina sredstva, a zatim se uz mešanje doda ostatak vode. Prilikom tretiranja semena i setve sprečiti kontaminaciju voda. Za tretiranje semena koriste se mašine koje obezbeđuju intenzivno mešanje semena, da bi se postiglo ravnomerno nanošenje preparata. Ukoliko se tretirano seme ostavlja za setvu u narednoj sezoni, treba pre setve proveriti njegovu klijavost.

Karenca: Obezbeđena vremenom primene preparata.