Preventivni hromistacid i fungicid za suzbijanje prouzrokovača bolesti u voćarstvu, vinogradarstvu, ratarstvu i povrtarstvu

PARADAJZ: za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Phytophthora infestans) u količini 2-2,5 kg/ha (20-25 g/100 m²).
Vreme primene: preventivnim tretiranjem pre ostvarivanja infekcije.

Mogućnost druge primene

Preparati na bazi aktivne materije mankozeb registrovani su:

  • za suzbijanje prouzrokovača crne pegavosti vinove loze (Phomopsis viticola).

Vreme primene: tretiranjem u vreme porasta pupoljaka, odnosno pojave prvih listova.

  • za suzbijanje prouzrokovača pegavosti (Septoria sp.) i rđa (Puccinia sp.) na pšenici i ječmu.

Vreme primene: tretiranjem tokom faze vlatanja i klasanja, pre sticanja uslova za zarazu, a najkasnije po pojavi prvih simptoma i sticanja uslova za širenje oboljenja.

  • za suzbijanje prouzrokovača plamenjače duvana (Peronospora tabacina).

Vreme primene:
a) tretiranjem rasada duvana do faze ukrštanja listića;
b) tretiranjem pre sticanja uslova za zarazu, a najkasnije po pojavi prvih simptoma i sticanju uslova za širenje oboljenja.

  • za suzbijanje prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke i kruške (Venturia inaequalis i Venturia pyrina).
  • za suzbijanje prouzrokovača narandžaste pegavosti šljive (Polystigma rubrum).
  • za suzbijanje prouzrokovača mrke pegavosti lista (Coccomyces hiemalis) na višnji i trešnji.
  • za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Phytophthora infestans) na krompiru i paradajzu i smanjenje pojave crne pegavosti (Alternaria solani).

MOGUĆNOST MEŠANJA

Mankosav 80 WP može se mešati sa preparatima na bazi bakarhidroksida (Everest), metalaksil-M (Leutar), cimoksanila (Ciprodex®), dimetomorfa i propamokarb-hidrohlorida. Ne meša se sa preparatima kisele reakcije (preparati na bazi dimetoata i sl.), preparatima bazne reakcije kao što su bordovska i sumporno-krečna čorba i sredstvima za ishranu bilja koja sadrže bor.

Mankozeb, aktivna materija preparata Mankosav 80 WP, deluje na više mesta u ćeliji patogena (multi-site). FRAC (Međunarodni komitet za rezistenciju fungicida) preporučuje ga kao dodatak fungicidima koji deluju na jednom mestu u suzbijanju bolesti visokog rizika rezistencije kao što su: čađava krastavost jabuke, plamenjača krompira, paradajza, krastavca, salate i vinove loze. Mankozeb sadrži 120 g/kg mangana, koji učestvuje u sintezi hlorofila, ali i u procesima završnih faza fotosinteze (starenja), pa primena mankozeba smanjuje pojavu grinja, lisnih vaši, kruškine buve, ali deluje na bolesti slabosti ili starenja kao što je Alternaria spp., za koju se smatra da je specifikum.