Biljna vrsta

Štetni organizmi koje suzbija

Količina primene i vreme primene

Karenca

Žito i kukuruz u skladištima Žitni žižak (Sitophilus granarius), pirinčani žižak (Sitophilus oryzae), mali brašnari (Tribolium spp.), surinamski brašnar (Oryzaephilus surinamensis), trogoderma (Trogoderma granarium), plamenac brašna (Ephestia kuhniella), bakrenasti plamenac brašna (Plodia interpunctella), žitni moljac (Sitotroga cerealella) Za tretiranje praznih skladišta poljoprivrednih proizvoda, u količini 0,75-1,5 ml/m², uz dodatak 25-150 ml vode na 1 m²

3 dana

Za tretiranje praznih vreća, u količini 0,5 ml/m², uz dodatak 50 ml vode na 1 m²
Za tretiranje zrna žita i kukuruza u silosima koji su snabdeveni dozatorima za jednako nanošenje preparata na zrno. Količina primene od 8 ml/t zrna, uz dodatak 0,5-1 l vode na 1 m².

Posebne napomene: Prilikom primene ACTELLIC® 50 EC sprovesti odgovarajuće mere zaštite na radu. Koristiti za tretiranje zrna žita i kukuruza samo u silosima koji su snabdeveni dozatorima za jednako nanošenje preparata na zrno. Preparat se ne sme primenjivati u skladištima brašna i slične robe i uljarica. ACTELLIC® 50 EC se može primenjivati jednom u toku godine. Unošenje robe u tretirana prazna skladišta može se obaviti 2 dana od primene.