NAČIN DELOVANJA:
Trifloksistrobin, aktivna materija preparata Zato 50-WG, inhibira disanje odnosno transport elektrona u mitohondrijama ćelija prouzrokovača bolesti.Sprečava klijanje spora patogena. Deluje preventivno i kurativno.
PRIPREMA RASTVORA ZA TRETIRANJE:
Potrebnu količinu preparata pomešati sa vodom u odvojenom sudu. Rastvor uliti u rezervoar prskalice koji je do pola napunjen vodom. Dodati preostalu potrebnu količinu vode uz neprekidno mešanje.
PRIMENA:
Koristi se u zasadu jabuke za suzbijanje prouzrokovača:

– čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), preventivnim tretmanima – pre ostvarivanja uslova za askosporne zaraze, kao i kurativnim tretmanima do 72 časa po ostvarivanju uslova za nastanak primarnih zaraza;

 

– pepelnice (Podosphaera leucotricha), od faze mišijih ušiju pa do faze kada su plodovi veličine 40 mm (faze 10-74 BBCH skale);

 

– truleži na uskladištenim plodovima (Penicillium spp., Gleosporium spp., Monilia spp.), 1-2 puta pre berbe, najkasnije 14 dana pred berbu.

 

Količina primene je 150 g/ha (1,5 g u 10 l vode), a utrošak vode je od 600-1000 l/ha (6-10 l na 100 m2).

 

Maksimalan broj tretiranja u toku godine je tri do četiri puta na istoj površini.

MEŠANJE SA DRUGIM PESTICIDIMA:
– može se mešati sa fungicidima i insekticidima neutralne reakcije;

– pre primene u mešavini sa drugim preparatima napraviti probu mešanja.

RADNA KARENCA (vreme u kome nije dozvoljen rad u polju i zaštićenom prostoru):
jedan dan.
KARENCA (vreme između poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve):
Jabuka – 14 dana.
NAPOMENE:
– deo aktivne materije prodire u voštani sloj biljnog tkiva, te je sprečeno spiranje kišom. Takođe dolazi do translaminarnog raspoređivanja u tretiranim biljnim delovima;

– u cilju antirezistentne strategije preporučuje se mešanje sa kontaktnim fungicidima;

– koliko je moguće i uprkos snažnom kurativnom efektu, preparat Zato 50-WG koristiti preventivno;

– ne preporučuje se primena blok tretmana, već smenjivanje sa fungicidima drugačijeg mehanizma delovanja (Antracol);

– nema pojave mrlja na plodovima od rastvora za tretiranje, te je pogodan za tretiranje protiv skladišnih bolesti.