Klasa   Herbicidi
Opis   Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova u kukuruzu, krompiru, suncokretu, soji, pšenici, duvanu,      paradajzu, paprici, kupusu, luku i grašku
Proizvođač   Galenika-Fitofarmacija
Aktivne Materije   Pendimetalin
Formulacija   koncentrat za emulziju
Delovanje   Pendimetalin je selektivni, translokacioni herbicid iz hemijske grupe dinitroanilina. Suzbija jednogodišnje travne i širokolisne korove u vreme klijanja i nicanja. Podjednako dobro se usvaja i korenom i lišćem korova. Sprečavajući proces obrazovanja mikrotubula ova aktivna materija prouzrokuje prekid mitoze i deobu ćelija. To dovodi do prestanka razvoja korenovog sistema, a u kasnijim fazama i do potpunog sušenja biljaka.
Karenca   42 dana – paradajz
63 dana – luk, krompir, kupus, paprika, grašak
obezbeđena vremenom primene – kukuruz, pšenica, soja, suncokret, duvan
Koncentracija   4-7 l/ha
Primena   kukuruz, krompir, suncokret, soja, pšenica, duvan, paradajz, paprika, kupus, luk, grašak
Pakovanje   200 ml, 1 l, 10l