Način delovanja
Preventivno, pre uslova za ostvarivanje infekcije, počevši od faze kada su razvijena tri lista do fenofaze šarka bobice.

Prilikom tretiranja treba sprečiti zanošenje kapi na sve susedne useve i zasade

Mogućnost mešanja
Može se mešati sa većinom drugih fungicida i insekticida koji se primenjuju u zaštiti vinove loze

Vinsko grožđe
Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Pepelnica 0,015 – 0,020% Preventivno, pre uslova za ostvarivanje infekcije, počevši od faze kada su razvijena tri lista (BBCH 13) do fenofaze šarka bobice (BBCH 83) Tri puta u toku godine na istoj površini