Selektivni, sistemični herbicid sa kontaktnom i rezidualnom aktivnošću za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u usevu soje i krompira

Delovanje
VERTESAM 700 WG je selektivni, translokacioni herbicid iz hemijske klase triazinona. Biljke ga usvajaju korenom i preko lisne mase i transportuje se u nadzemne delove korovskih biljaka. Mehanizam delovanja mu se bazira na inhibiciji transporta elektrona u procesu fotosinteze u fotosistemu II. Klasifikacija rezistentnost (HRAC): C1.

Primena
Krompir*:
– 0,75 kg/ha (7,5 g na 100 m²) na zemljištima sa 1,5-3% humusa, posle sadnje, a pre nicanja useva.
– 
1,5 kg/ha (15 g na 100 m²) na zemljištima sa više od 3% humusa,  posle sadnje, a pre nicanja useva.
– 
0,5 kg/ha (5 g na 100 m²) na zemljištima sa 1,5-3% humusa, posle nicanja useva, kada krompir ima razvijeno 5-8 listova (faze 15-18 BBCH skale).
– 
0,75 kg/ha (7,5 g na 100 m²) na zemljištima sa više od 3% humusa, posle nicanja useva, kada krompir ima razvijeno 5-8 listova (faze 15-18 BBCH skale).
*
 u postupku registracije

Soja:
– 
0,5 kg/ha (5 g na 100 m²) na zemljištima sa 3 -5% humusa, posle setve, a pre nicanja useva.

Preporuke i napomene vezane za primenu
→ Ako se primenjuje posle sadnje, a pre nicanja krompira može se mešati sa sredstvima za zaštitu bilja na bazi S-metolahlora, dimetenamida, pendimetalina i fluorohloridona.
→ Maksimalni broj tretiranja u toku godine na istoj površini je jednom.
→ Fitotoksičan je za soju i krompir ako se koristi na slabo humusnim zemljištima (< 1% humusa). → Ne sme se primenjivati u sortama krompira Jerla, Voran, SV 77/40 i SV 76/48, a za nove sorte krompira obavezno ispitati selektivnost.

Aktivna materija

Metribuzin 700 g/kg

Formulacija

Vododisperzibilne granule (WG)

Utrošak vode

200-400 l/ha

Karenca

Krompir – 42 dana
Soja – obezbeđena vremenom primene

Pakovanje

100 g, 500 g