Klasa  Herbicidi
Opis   Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u usevu soje, krompira, paradajza i lucerke
Proizvođač   Galenika-Fitofarmacija
Aktivne Materije   Metribuzin
Formulacija   vododisperzibilne granule
Delovanje   Metribuzin je selektivni herbicid iz grupe 1,2,4-triazinona. Biljke ga usvajaju korenom i preko lisne, i dalje transportuju ksilemom naviše. Inhibira transport elektrona u procesu fotosinteze u fotosistemu II.
Karenca   Obezbeđena vremenom primene – soja, lucerka
42 dana – krompir, paradajz
Koncentracija   0.5 – 1.5 kg/ha
Primena   soja, krompir, paradajz, lucerka
Pakovanje   100 g, 500 g