Klasa:Regulatori rasta
Opis:Regulator rasta za primenu u usevu pšenice, koji očvršćuje stabljiku, smanjuje visinu biljaka i povećava masu korena sprečavajući poleganje
Proizvođač:Galenika-Fitofarmacija
Aktivne Materije:Trineksapak-etil
Formulacija:koncentrat za emulziju
Delovanje:Regulator rasta koji inhibira proces biosinteze giberelina. Sniženje sadržaja giberelina rezultira skraćivanjem internodija, a time i smanjenim porastom biljaka. Usvaja se listom i transportuje do zone rasta u izdanku. Povećava otpornost na poleganje strnih žita.
Karenca:Obezbeđena vremenom primene – pšenica
Koncentracija:0,3-0,5 l/ha
Primena:pšenica
Pakovanje:1 l