Usev Patogeni koje suzbija Količina primene Vreme primene Karenca
Jabuka Trulež plodova (Moniliana spp.), antraknoze (Colletotrichum spp.), plesnivost (Mucor spp.) i crna palež (Aspergillus spp.)

0,8-1 kg/ha

U fazi sazrevanja, 14 ili 7 dana pred berbu

3 dana

Breskva Trulež plodova (Moniliana spp.), antraknoze (Colletotrichum spp.), plesnivost (Mucor spp.) i crna palež (Aspergillus spp.)

0,8-1 kg/ha

U fazi sazrevanja, 14 ili 7 dana pred berbu

14 dana

Vinova loza Siva trulež (Botrytis cinerea)

0,6-0,8 kg/ha

Od faze precvetavanja, zatvaranja grozdova pa do pojave šarka

28 dana

Malina Siva trulež (Botrytis cinerea)

0,8 kg/ha

Neposredno pred i tokom cvetanja

7 dana

Kupina Siva trulež (Botrytis cinerea)

0,8 kg/ha

Neposredno pred i tokom cvetanja

7 dana

Paradajz Siva trulež (Botrytis cinerea)

0,6-0,8 kg/ha

U vreme cvetanja, precvetavanja i formiranja plodova

3 dana

Krastavac Siva trulež (Botrytis cinerea)

0,8-1 kg/ha

U vreme cvetanja, precvetavanja i formiranja plodova

3 dana

Jagoda Siva trulež (Botrytis cinerea)

0,8-1 kg/ha

U vreme cvetanja, precvetavanja i formiranja plodova

7 dana

Borovnica Siva trulež (Botrytis cinerea)

1 kg/ha

Na početku i tokom cvetanja, kao i tokom plodonošenja za zaštitu ploda, a najkasnije 10 dana pred berbu

10 dana

Salate, rukole, endivije, radič, motovilac Siva trulež (Botrytis cinerea), bela trulež (Sclerotinia sclerotiorum)

0,6 kg/ha

Tokom vegetacije, preventivno ili najkasnije po pojavi prvih simptoma

7 dana

Pasulj, grašak Bela trulež (Sclerotinia sclerotiorum), siva trulež (Botrytis cinerea), antraknoza pasulja (Colletotrichum lindenmuthianum), antraknoza graška (Ascochyta pisi)

1 kg/ha

Od pojave cvetnih pupoljaka, tokom cvetanja i precvetavanja, kao I početkom razvoja mahune

28 dana

Mogućnost mešanja:
Preparat se može mešati s drugim sredstvima za zaštitu bilja, osim sa insekticidima izrazito kisele reakcije. Ne sme se mešati s fungicidima na bazi sumpora i bakra. Kada se SWITCH® 62.5 WG WG meša s tečnim formulacijama pesticida, potrebno je prvo njega rastvoriti u manjoj količini vode, a zatim uz dodavanje vode dodati i tečni preparat.