Način delovanja
Signum® je kombinovani preventivni fungicid za suzbijanje biljnih bolesti u koštičavim voću, jagodama, paprici, paradajzu, krompiru, salatama, kupusu, luku i šargarepi.

Mogućnost mešanja
Ne sme se mešati sa preparatima na bazi malationa, hlorpirifosa I fosetil-AL.

Borovnica
Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Siva trulež 1,0 kg/ha Primena u intervalu BBCH 57-60
Breskva
Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Trulež plodova 0,562 – 0,75 kg/ha Od pojave cvetnog balona (BBCH 59), do punog cvetanja (BBCH 65/67) i/ili tokom zrenja plodova (BBCH 85/87) Dva puta u toku godine na istoj površini
Jagoda
Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Siva trulež 1,5 kg/ha Tokom cvetanja, precvetavanja, formiranja i zrenja plodova (BBCH 65-87)
Krompir
Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Crna pegavost krompira i paradajza 0,25 kg/ha Prvo tretiranje: na početku infekcije Drugo tretiranje: 2-3 nedelje posle prvog tretiranja Tri puta u toku godine na istoj površini
Malina
Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Siva trulež 1,5 kg/ha Tokom cvetanja, precvetavanja, formiranja i zrenja plodova (BBCH 65-87)
Paradajz
Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Crna pegavost krompira i paradajza 0,4 kg/ha Prvo tretiranje: na početku infekcije Drugo i treće tretiranje: 7 – 10 dana posle prvog, odnosno drugog tretiranja Tri puta u toku godine na istoj površini
Višnja
Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Trulež plodova 0,562 – 0,75 kg/ha Prvo tretiranje: pred cvetanje – 10% cvetova otovreno (BBCH 61) Drugo tretiranje: u fazi precvetavanja – cvetovi se smežuraju, većina cvetova opala (BBCH 67) Dva puta u toku godine na istoj površini
Zelena salata
Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Lažna plesan (vrste salata) 1,5 kg/ha Preventivno, tokom vegetacije (BBCH 11 – 47)
Šargarepa
Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Crna pegavost lišća mrkve 0,75 kg/ha Preventivno, tokom vegetacije (BBCH 11 – 47)