Kontaktni regulator rasta zaperaka duvana

DUVAN: kao regulator rasta zaperaka duvana u koncentraciji 4-6% (400-600 ml/10 l vode) uz utrošak vode 500-600 l/ha (5-6 l/100 m2).
Vreme primene: odmah po zalamanju cvasti, najkasnije u roku od tri dana, a da zaperci nisu veći od 1 do 3 cm.
Tretiranje se obavlja dva puta u intervalu 7-10 dana. Najbolje je obaviti ujutru, posle sušenja rose i dok je lisna masa najviše otvorena.

NAČIN PRIMENE

Primena može biti ručna, sipanjem ili specijalno prilagođenim prskalicama sa niskim radnim pritiskom (toperi) kako bi kapi bile što krupnije i kako bi sredstvo moglo da se sliva niz stablo duvana.

MOGUĆNOST MEŠANJA

Royaltac® se ne sme primenjivati sa drugim pesticidima.

NAČIN DELOVANJA

Royaltac® ima nespecifično delovanje u sprečavanju razvoja zaperaka duvana. Tretirani zaperci se suše veoma brzo (u roku od nekoliko minuta), a biljka sa listovima ostaje potpuno zdrava i normalno se razvija.

Royaltac® je efikasan u sprečavanju rasta zaperaka duvana, što rezultira u znatnom povećanju prinosa i kvaliteta duvana. Primenjuje se u širokolisnim vrstama duvana tipa virdžinija i berlej.

NEŽELJENI EFEKTI

Preparat se ne sme primenjivati na bolesnim ili oštećenim biljkama.