Kontaktni regulator rasta zaperaka duvana

DUVAN: kao regulator rasta zaperaka duvana u koncentraciji 4-6% (400-600 ml/10 l vode) uz utrošak vode 500-600 l/ha (5-6 l/100 m2).
Vreme primene: odmah po zalamanju cvasti, najkasnije u roku od tri dana, a da zaperci nisu veći od 1 do 3 cm.
Tretiranje se obavlja dva puta u intervalu 7-10 dana. Najbolje je obaviti ujutru, posle sušenja rose i dok je lisna masa najviše otvorena.

NAČIN PRIMENE

Primena može biti ručna, sipanjem ili specijalno prilagođenim prskalicama sa niskim radnim pritiskom (toperi) kako bi kapi bile što krupnije i kako bi sredstvo moglo da se sliva niz stablo duvana.

MOGUĆNOST MEŠANJA

Royaltac® se ne sme primenjivati sa drugim pesticidima.

NAČIN DELOVANJA

Royaltac® ima nespecifično delovanje u sprečavanju razvoja zaperaka duvana. Tretirani zaperci se suše veoma brzo (u roku od nekoliko minuta), a biljka sa listovima ostaje potpuno zdrava i normalno se razvija.

Royaltac® je efikasan u sprečavanju rasta zaperaka duvana, što rezultira u znatnom povećanju prinosa i kvaliteta duvana. Primenjuje se u širokolisnim vrstama duvana tipa virdžinija i berlej.

NEŽELJENI EFEKTI

Preparat se ne sme primenjivati na bolesnim ili oštećenim biljkama.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ROYALTAC”

Your email address will not be published. Required fields are marked