REVUS TOP

FUNGICID

SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA

Aktivna materija:

Efikasna zaštita krompira

REVUS® Top je sistemični fungicid sa preventivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Phytophthora infestans) i crne pegavosti (Alternaria solani) krompira.

Način delovanja:
REVUS® Top 
je kombinacija dve izuzetno efikasne aktivne materije čijom se zajedničkom primenom povećava efikasnost na biljne bolesti, a istovremeno i smanjuje mogućnost pojave rezistencije. Mandipropamid je preventivni lokal-sistemik koji inhibira klijanje spora. Odmah nakon tretmana snažno se vezuje za voštani sloj kutikule, zbog čega je izuzetno otporan na ispiranje kišom.  Poseduje visoku efikasnost u suzbijanju prouzrokovača plamenjače (Phytophthora infestans), dok difenokonazol ima odličnu efikasnost protiv prouzrokovača crne pegavosti (Alternaria solani). Difenokonazol je aktivna materija širokog spektra delovanja iz hemijske grupe triazola, koji inhibiraju sintezu ergosterola gljiva. Kreće se kroz list tretirane biljke sa njegovog lica ka naličju i obratno (translaminarno kretanje), zbog čega obezbeđuje ravnomernu distibuciju preparata u biljnom tkivu.

Категорије: ,

Опис

Usev Patogeni koje suzbija Količina primene Vreme primene Karenca
Krompir Plamenjača (Phytophthora infestans), crna pegavost (Alternaria solani) 0,4-0,6 l/ha Tokom vegetacije, preventivno ili po sticanju uslova za pojavu i razvoj oboljenja. 7 dana

Revustop-krompir-zastita-povrca-Syngenta

Mogućnost mešanja:
Kombinacija ove dve aktivne materije ispoljava odlično dejstvo u suzbijanju prouzrokovača plamenjače i crne pegavosti lista, najznačajnijih oboljenja krompira, tako da nije potrebno mešanje sa drugim fungicidima. Ne sme se mešati sa insekticidima izrazito kisele reakcije.