Klasa   Herbicidi
Opis   Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova u usevima soje i uljane repice
Proizvođač   Galenika-Fitofarmacija
Aktivne Materije   Klomazon
Formulacija   koncentrat za emulziju
Delovanje   Klomazon je selektivni herbicid. Biljke ga usvajaju korenom i izdankom, a kreće se ksilemom naviše ka listovima. Inhibira biosintezu karotenoida. Biljke niču, ali su depigmentisane i nekrotiraju posle nekoliko dana.
Karenca   Obezbeđena vremenom primene – soja, uljana repica
Koncentracija   0.2 – 0.3 l/ha
0.75 l/ha
Primena   soja, uljana repica
Pakovanje   200 ml, 1 l