Primena:

USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE

VREME PRIMENE

PŠENICA, JEČAM

0,75 – 1,0 (7,5 – 10 ml na 100 m²)

Od rane faze bokorenja do početka cvetanja i klasanja (faze 23-61 BBCH skale)

SPEKTAR DELOVANJA:

U usevima pšenice i ječma namenjen suzbijanju prouzrokovača pepelnice (Erysiphe graminis), rđe (Puccinia spp.), sive pegavosti lista i klasa pšenice (Septoria tritici), mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres) i paleži klasa strnih žita (Fusarium spp.).

PREPORUKE I NAPOMENE:

Utrošak vode 200 do 400 l/ha, dok kod tretiranja strnih žita radi suzbijanja paleži klasa (Fusarium spp.), količina vode ne bi trebalo da prelazi raspon od 100-150 l/ha. Tretiranje iz vazduhoplova dozvoljeno, pod sledećim uslovima: površine koje se tretiraju moraju biti udaljene najmanje 500 m od naselja i poljoprivrednih objekata (farmi) i 200 m od voda (vodotokovi, bunari, jezera); brzina vetra ne sme da prelazi 2-3 m/s, a relativna vlažnost vazduha iznad 50%; rubne zone (200-500 m) se tretiraju sa zemlje.