Kontaktni fungicid sa preventivnim delovanjem protiv prouzrokovača plamenjače krompira i vinove loze kao i čađave krastavosti jabuke

Primena
u zasadu jabuke za suzbijanje prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) u koncentraciji 0,2 – 0,25 % (20-25 g u 10 l vode), u toku vegetacije, preventivno, pre sticanja uslova za ostvarivanje primarnih i/ili sekundarnih infekcija, a prema preporukama prognozno-izveštajne službe. Utrošak vode: 1000 l/ha (10 l na 100 m²);

u zasadu vinove loze za suzbijanje prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) u količini 2-2,5 kg/ha (20-25 g u 6-10 l vode) početkom vegetacije a najkasnije po pojavi prvih uljanih pega primarnih infekcija, pre nego se stvore uslovi za sekundarnu infekciju. Utrošak vode: 600-1000 l/ha (6-10 l na 100 m²);

u usevu krompira za suzbijanje prouzrokovača plamenjače krompira (Phytophthora infestans) i smanjenje napada crne pegavosti (Alternaria solani), u količini 2 – 2,5 kg/ha (20-25 g u 4-6 l vode na 100 m²), preventivnim tretiranjem pre ostvarenja uslova za zarazu, a najkasnije po pojavi prvih simptoma. Utrošak vode: 400-600 l/ha (4-6 l na 100 m²).

 

Aktivna materija

mankozeb 800 g/kg

Formulacija

kvašljivi prašak (WP)

Karenca

14 dana za krompir; 21 dan za jabučasto i koštičavo voće, stone sorte vinove loze; 42 dana za vinske sorte vinove loze.

Pakovanje

25g, 250g, 1kg, 25kg

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “PREVENT 80 WP”

Your email address will not be published. Required fields are marked