Mogućnost mešanja
Može se mešati sa većinom fungicida, herbicida i regulatorima porasta.