Usev Doza Vreme primene Napomena
Kukuruz 100 ml na 100 kilograma semena kukuruza, uz dodatak 700 ml vode najranije nekoliko meseci pre setve, a najkasnije pred samu setvu semena kukuruza 1 tretman
  • MAXIM® XL 035 FS se može na istom semenu primeniti samo jednom, nakon čega tretirano seme mora biti posejano.
  • Tretirano seme ne ostavljati na površini zemlje.
  • Tretirano seme se ne sme koristiti za ishranu ljudi, ptica, riba i toplokrvnih životinja.
  • Prilikom tretiranja semena i setve tretiranog semena treba sprečiti kontaminaciju voda.
  • Za tretiranje semena koriste se mašine koje obezbeđuju intenzivno mešanje semena, da bi se postiglo ravnomerno nanošenje preparata.
  • Ne sme se primeniti za tretiranje semena kukuruza koje sadrži više od 16% vlage.

MOGUĆNOST MEŠANJA
Preparat se može mešati sa drugim insekticidima i fungicidima koji su formulisani kao tečne suspenzije za tretiranje semena (WS/FS/SC/CS) i koji su neutralne reakcije. Ne sme se mešati sa SL formulacijama pesticida i preparatima koji sadrže organske rastvarače (najčešće koncentrati za emulziju (EC).

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “MAXIM XL 035 FS”

Your email address will not be published. Required fields are marked