MAXIM XL 035 FS

Maxim XL 035 FS

FUNGICID

SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA

Aktivna materija:
Formulacija:
Koncentrovana suspenzija za tretiranje semena (FS)

MAXIM® XL 035 FS – Fungicid za tretiranje semena kukuruza u cillju suzbijanja truleži klipa i stabla na semenu i mladim biljkama.

> Obezbeđuje brzo i ravnomerno nicanje useva i formiranje optimalnog sklopa biljaka i u uslovima hladnog i vlažnog zemljišta.
> Olakšava kasnije izvođenje agrotehničkih mera kao što je suzbijanje korova, prihrana i žetva useva.
> Očuvanjem pravilnog sklopa i zdravstvenog stanja useva obezbeđuje očuvanje prinosa i kvaliteta zrna

MAXIM® XL 035 FS (Metalaksil-M + Fludioksonil) je sistemični fungicid za suzbijanja truleži klipa i stabla kukuruza (Fusarium moniliforme), tretiranjem semena.MAXIM®​ XL 035 FS je preparat koji se najviše u svetu koristi za doradu hibridnog semena kukuruza u svetu. Ističu ga pouzdanost, efikasnost i kvalitet koji su dokazani kroz višegodišnju upotrebu na semenima velikog broja komercijalnih hibrida u svim agro-ekološkim uslovima i na svim kontinentima.

Категорије: ,

Опис

Usev Doza Vreme primene Napomena
Kukuruz 100 ml na 100 kilograma semena kukuruza, uz dodatak 700 ml vode najranije nekoliko meseci pre setve, a najkasnije pred samu setvu semena kukuruza 1 tretman
  • MAXIM® XL 035 FS se može na istom semenu primeniti samo jednom, nakon čega tretirano seme mora biti posejano.
  • Tretirano seme ne ostavljati na površini zemlje.
  • Tretirano seme se ne sme koristiti za ishranu ljudi, ptica, riba i toplokrvnih životinja.
  • Prilikom tretiranja semena i setve tretiranog semena treba sprečiti kontaminaciju voda.
  • Za tretiranje semena koriste se mašine koje obezbeđuju intenzivno mešanje semena, da bi se postiglo ravnomerno nanošenje preparata.
  • Ne sme se primeniti za tretiranje semena kukuruza koje sadrži više od 16% vlage.

MOGUĆNOST MEŠANJA
Preparat se može mešati sa drugim insekticidima i fungicidima koji su formulisani kao tečne suspenzije za tretiranje semena (WS/FS/SC/CS) i koji su neutralne reakcije. Ne sme se mešati sa SL formulacijama pesticida i preparatima koji sadrže organske rastvarače (najčešće koncentrati za emulziju (EC).